Vinn el-bilen til odel og eie!
Og hjelp oss med Gulset IF å heie!

Scroll ned for å se flere premier!

Bilen er levert av:

Vinnere i lotteriet er trukket!

1. premie – 0915
2. premie – 1576
3. premie – 0872
4. premie – 1746
5. premie – 0861

6. premie – 0738
7. premie – 0136
8. premie – 4859
9. premie – 5043
10. premie – 5791

10. premie – 5791
11. premie – 5963
12. premie – 0864
13. premie – 3400
14. premie – 2041
15. premie – 1131

2. premie:

Gavekort
kr 10.000,-
Baderomsinnredning

3.-4. premie:

2 gevinster á kr 5.000.-
(2+2 årskort)
Verdi kr 10.000,-

5. premie:

Gavekort
kr 10.000,-

v/ Bjørn Fredriksen

6. premie:

Gavekort
kr 5.000,-

7.-11. premie:

Bilpleiepakke
kr 5.000,-

12. premie:

Gavekort
kr 5.000,-

13. premie:

Gavekort
kr 2.000,-

14. premie:

Gavekort verdi kr 1.395,-
Myren 5 stk
Platiniumvask

15. premie:

Gavekort
kr 1.000,-

Formål: Aktivitet og anlegg for barn og unge i Gulset IF. Lotteriet har tillatelse fra Lotteritilsynet.
Tillatt solgte lodd: 6000. Usolgte lodd er ikke med i trekningen. Gevinster hentes innen 16.08.2017, uavhentede gevinster tilfaller lotteriet.
Ved henvendelse til leder i Gulset Idrettsforening, Siv Dalen. Telefon: 932 16 486. Gulset Idrettsforening, Gulsetringen 159, 3727 Skien.
Rett trekning foretas av Lotteritilsynet. Trekningen finner sted 12.05.2017. Vinnernummerne kunngjøres i Varden og TA 16.05.2017.
Siste salgsdag er 10.05.2017